חלוקת רכוש ואיזון משאבים בגירושין
במהלך תקופת החיים המשותפת, צוברים בני הזוג נכסים וזכויות פנסיוניות, אשר נדרשים לחלוקה בעת פירוד.
ביצוע חלוקת רכוש ואיון משאבים בין הצדדים, מבוצע באמצעות אקטואר
קיימות שתי שיטות חישוב לחלוקת הרכוש בין בני הזוג, שיטת היוון הזכויות ושיטת החלוקה בהתאם לכללי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.

משרד אקטואר- אבי יחזקאל- בעל ניסיון וידע רב בביצוע תחשיבים אלו ומוכר עלי ידי מערכת בתי המשפט, בתי הדין הרבניים.

אקטואר - אבי יחזקאל 

מגדל בסר 2
בן גוריון 1, רמת גן

משרד: 03-7266914
נייד : 050-8482861

מייל : office@actuar.co.il


ניתן לקבל חוות דעת אקטוארית לחלוקת רכוש ואיזון משאבים בתוך 7 ימי עסקים
מיום קבלת המסמכים, פרט למקרים מורכבים.